Túy Việt

KYRGYZSTAN

 

.... Kyrgyzstan. 

.... Có thể nói Quốc gia này thật xa lạ với rất nhiều người. Và cả chính ḿnh, nếu không v́ ṭ ṃ cho chuyến đi th́ TV cũng không biết nó ở đâu. Nó là một trong 15 nước thuộc Cọng Ḥa Liên Bang Xô- viết trước đây, có một phần biên giới chung với Trung hoa, phía tây bắc Trung hoa. TV sẽ đi từ Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, đến Kashgar của Trung Hoa và có thể đến biên giới Pakistan. Đó cũng là một phần của con đường tơ lụa. ...

Túy Việt


 

 

1. Chào Kyrgyzstan

2. Lịch sử luôn đi tới

3. Chuyện nghe được trên đường đi


 

art2all.net