Trương Văn Dân

 

TR̉ CHUYỆN VỚI THIÊN THẦN

 


Tiểu thuyết- Tác giả Trương Văn Dân
Nhà Xuất Bản Tổng Hợp- tp HCM. 6-2020

~~oOo~~

 

NGUYỄN VĂN SÂM

Tác phẩm một đời của tác giả

để người đọc một đời

 

Tôi có nói quá không khi cho rằng Tṛ Chuyện Với Thiên Thần là tác phẩm để người đọc một đời nghĩa là đọc đi, đọc lại, đọc măi khi nào có dịp?

Không!

Bởi v́ trong sách đoạn văn nào cũng quan trọng, chạm đến những đề tài quan trọng, cung cấp cho người đọc những hiểu biết - những hiểu biết rất ích lợi cho đời sống của chúng ta- bằng giọng văn trầm tĩnh và dễ gây xúc động lại được viết bằng những lời nhẹ nhàng, không tuôn ra hàng vạn kiến thức với những con số, đồ biểu, sách tham khảo chóng mặt.

Với tôi mỗi đề tài nhỏ trong số 75 phân đoạn mà người cha nói với đứa con không được chào đời của ḿnh là những luận cương về những đối đầu bi thiết của con người hiện đại với chính thế giới mà họ là một thành phần không thể tách rời.

Do các vấn đề sanh ra bởi đời sống hiện tại hay do sự suy nghĩ phù phiếm của con người quá tiến bộ bây giờ, ta không cần biết nhưng đó là những băn khoăn, thao thức, tự vấn để có chút căn bản làm hành trang tự vệ của mỗi con người đương bước từng bước vô xă hội.

Những lo lắng cần thiết. Những hành trang tự vệ quan yếu.

Do đó Tṛ Chuyện Với Thiên Thần cần được chúng ta đọc đi đọc lại và mỗi phân đoạn của sách cần nên được tác giả đưa lên FB như những đoản văn để đến nhiều độc giả hơn.
 

Nguyễn Văn Sâm

(Quê người, Tháng Năm, 2021)

http://vns.edu.vn/index.php/vi/nghien-cuu/279-doc-sach/2229-tro-chuyen-voi-thien-than