art2all.net

 

Một nén nhang đến

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác

 

1940 - 2012

 

 

Cáo phó

 

 

Tưởng niệm Nguyễn Mộng Giác :

Mùa Biển Động 1 ( Đặng Tiến)

Mùa Biển Động 2 ( Đặng Tiến)

Trường Thiên Tiểu Thuyết ( Đặng Tiến)

Nguyễn Mộng Giác qua nét vẽ Đinh Cường

Huế tha hương ( Đặng Tiến)

Một người anh ( Trần Dzạ Lữ)

Quanh quất c̣n ai ( Hà Nguyên Lăng)

 

 

Đọc Nguyễn Mộng Giác:

(Nguồn : nguyenmonggiac.info)

 

Nỗi băn khoăn của Kim Dung

Sống và viết tại hải ngoại

Khả năng và triển vọng của văn học hải ngoại

Huế, nơi để tưởng nhớ