Tôi đi qua nhà em bằng đôi cà khêu

 

Thơ Phan Như

Nhạc Cao Hữu Điền

Tiếng hát Anh Thọ

 

trang cao hữu điền

trang phan như

chân trần

art2all.net

   Tôi đi qua nhà Em bằng đôi cà khêu,

   Trẻ con vỗ tay cười,

   Người lớn bĩu môi,

   Và Em cúi mặt !

   Tôi đi qua , vẫn ḷng chợt mát,

   Bởi v́ cửa sổ xanh rêu,

   Có loài hoa tím leo...

   Áo rách vai nào ai ngỡ vỗ cánh t́nh,

   Con bướm vội bay theo ...

 

   Tôi đi qua đời tôi bằng một cái tên,

   Khi quay gót trở về,

   Mộ bia nào yên,

   Đá c̣n mỏi mệt.

   Ai gọi tôi giữa đời tha thiết,

   Tôi chỉ là một cái tên,

   Trên môi người yêu ghét,

   Xin cho tôi thịt da c̣n ấm tay người,

   Tôi sẽ nói yêu Em.

 

   Nên chi, xin ngồi lại gần,

  Ngọn cỏ hèn xanh ḷng sỏi đá,

   Trong kiếp sống tầm thường,

   Cũng có niềm cao cả...

   Em có nghe triền cao thác đổ,

   Âm thầm giọt lệ ngàn xanh !

 

   Nên chi xin xóa sổ đời,

   Quay trở về quê nhà chốn cũ,

   Ta bày lại cuộc chơi,

   Như một thời trẻ dại,

   Ván ăn thua không cần mặc cả,

   Tan cuộc rồi, ta xóa dấu chân đi...!

 

Mùa  Đông 1987