Nhạc

GIANG THIÊN TƯỜNG

 

 

 

Bên bến sông buồn

Hai bốn năm sau

Họp mặt xuân vui

Lữ hành trong mơ

Một chiều luyến thương

Phiêu lăng rừng đào

Tâm sự ba giờ khuya

Thu về trên chốn xưa

Thương hoài quê hương

Tôi nhớ tôi thương

Vu vơ tiễn biệt

 

CD :

Những t́nh khúc khiêu vũ Một Chiều Luyến Thương

Thi Nhạc Giao Duyên San Sẻ Đời Thơ

 

Sinh hoạt :

Chiều thơ nhạc Giang Thiên Tường ( 2012)

Đêm ca vũ nhạc Một Chiều Luyến Thương ( 2015)

Cảm tưởng khi dự đêm nhạc ... ( Tống Ngân Hoàng)

 

 

 

Thơ Giang Thiên Tường

art2all.net