Lê Khắc Thanh Hoài

 

CON NGƯỜI VÀ PHẬT PHÁP

Lê Khắc Thanh Hoài

 

 

 

Nhà xuất bản Hồng Đức

390 trang, khổ 14,5 x 20,5cm

Tŕnh bày: Mỹ Anh

Photo : Jérome Aoustin

ISBN : 978-604-949-872-5

11 / 2016

~~oOo~~

 

Mời đọc đôi bài :

LỜI ĐẦU SÁCH - THÍCH GIÁC TOÀN

LỜI TỰA TÁC GIẢ

CON NGƯỜI LÀ... CON CHI?

HẠNH PHÚC VÀ ĐAU KHỔ

TRONG V̉NG TAY CỦA NGĂ

THANH TỊNH TÂM Ư

 

~~oOo~~

 

Mục lục sách:

- Lời đầu sách của HT Thích Giác Toàn
- Lời tựa của tác giả

* Phần Một: Con Người là... con chi ?


1/ Con người là …..con chi.
2/ Một Duyên Hai Nợ Ba T́nh.
3/ Hạnh Phúc và Đau Khổ.
4/ Cô Đơn
5/ Đời hay Đạo


* Phần hai: Phật Pháp: Con Đường Giải Thoát


6/ Ái
7/ Trong Ṿng Tay Của Ngă
8/ Thoát Ṿng Tay Ngă
9/ Gánh Nặng Của Nghiệp
10/ Thoát Khổ
11/ Ngược Ḍng Sinh Tử
12/ Tu Hành
13/ Thanh Tịnh Tâm Ư
14/ Đạo Giải Thoát


 

art2all.net