L Khắc Thanh Ty

 

CD HUẾ THƯƠNG:

 

Bầy bươm bướm trắng

Đường phượng bay

Huế thương

Mưa Huế

 chn trần

 

nhạc

art2all.net