Cao Kiều Phong

 

 

Thương Mẹ

By giờ Mẹ ở đu

Ra đn em ở phi trường

Gởi người em gi Bắc Ninh

Qu em bn bờ sng Đuống

Dấu chn kỷ niệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net