10 ĐOẢN KHC THƠ DIN NGHỊ

 

Để nghe được nhạc của CD ny, xin download Adobe Flash Player

 

 

 

1. HUẾ CỦA NGY XƯA

2. G DA ĐEN GC PHỐ

3. BNG MẸ

10. TẬN CNG NỖI NHỚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din Nghị

art2all.net