DIN NGHỊ

 

 

VĂN :

BI THƠ MAI MỐT TI VỀ CỦA VI KHU

BI THƠ THẮP TẠ CỦA T THY YN

VẤN ĐỀ L LUẬN V PH BNH VĂN HỌC

 

THƠ :

CN G SAU CHIẾN TRANH

K ỨC MỘT DNG SNG

TẬN CNG NỖI NHỚ

 

NHẠC PHỔ THƠ DIN NGHỊ :

10 ĐOẢN KHC THƠ DIN NGHỊ

 

 

ART2ALL.NET