art2all.net ân cần giới thiệu

 

NGOẠI VỰC

 

 


Truyện và Chuyện : Hồ Đ́nh Nghiêm.

Tranh: Đinh Cường.

B́a và tŕnh bày: Uyên Nguyên.

194 trang, 6 x .5 x 9 inches
Lotus Media xuất bản, 2018

 

Copyright @ 2018 by Ho Dinh Nghiem & Lotus Media

Mua sách ở Amazon hoặc liên lạc: hodinhnghiem@hotmail.com

 

~~oOo~~
 

“… Văn của anh, nói chung, là một trộn lẫn khá lạ giữa sự nghiêm túc và nét dí dỏm lại đượm mùi chua chát được giấu một cách khá kín đáo qua cách diễn đạt trông rất thành thật, tự nhiên.
Ngoài ra anh viết phóng túng, nhiều liên tưởng… Cái hay của Hồ Đ́nh Nghiêm thường nằm trong những chi tiết, đôi khi, rất dễ bỏ qua ấy, khi đọc. Nhưng mà đọc xong, lại nghe như ḷng có muối xát. Đau đau, chua chua, mằn mặn, buồn buồn, tê tê, tái tái…”

Nhà văn Trần Doăn Nho

~~oOo~~

 

MỜI ĐỌC ĐÔI TRUYỆN

 

CẨU XỰC

MÔ PHẬT

NGUYỆT LAI MÔN

NGƯU SƠN NHÃN TUYỆT


~~oOo~~

 

 

trang hồ đ́nh nghiêm

art2all.net