Ngọc Phan

 

Anh vẫn đợi / Người đi

Bung xả  /  Thiền

Ci th về gi  /  Vội gi

Cnh bướm

Chưa một lần hạnh ngộ

Cuối trời thương nhớ

Đm Ging Sinh

Đi khc Đường thi #1

( Mơ về cố quận / Nhớ Huế / Nhớ Mẹ Hiền / Thương qu ngoại )

Đi khc Đường thi #2

(Lẻ đi / Mong chờ / Như ước hẹn / Tương Tư / Tiếc thu )

Đi khc Đường thi #3

(Nhn thế / Nợ trần / Tnh đời / Vui ln / V thường)

Đi khc Đường thi #4

(Say / Vịnh Từ Hải sa cơ)

 

Em chợt đến

Gửi về anh

Đo Hải Vn  /  Chiều trn đỉnh Skyline

Giọt mưa ngy cũ  /  Nỗi lng

Họp bạn

Lng người lữ thứ

Mai em đi

Mi tm

Ma xun mộng

Nếu  / Nếu  

Nhớ / Nỗi nhớ

Những ngy cuối năm

Tạ từ

Thu say

Tnh bạn

Tnh si

Viếng đời

Vịnh Hạ Long

Tết / Xun mới

Xun v Em / Xun v thiếu nữ

Yu thầm

 

 

art2all.net