đặng lệ khnh

c h ỉ   m ộ t   c h t   t h i

 

 

Chỉ cần một ci nhn vai

Yu thương a l rơi ngoi vng tay

 

Chỉ cần nhu t lng my

Tc tơ vương vấn thả đầy hư khng

 

Chỉ cần bĩu cnh mi hồng

Tnh pha rượu ngọt tri dng thời gian

 

Chỉ cần rũ o quay lưng

Hnh xưa nếp cũ ngại ngần ng theo

 

Chỉ cần tay phủi bụi chiều

Nợ trăm năm nến hắt hiu đm di

 

 

Chỉ cần một cht vậy thi

M sao vẫn mi đứng ngồi khng yn

 

 


Đặng Lệ Khnh

th thầm với thơ

thơ

art2all.net