đặng lệ khánh

 

đ ợ i   c h ờ

 

 

Đợi

Khói sương
                   mặc khói sương
Chút t́nh thôi

                                cũng dành hương để chờ
Nắng mưa bỗng nhẹ như tơ
Ngày đêm chợt thấy dài như ... tóc người
Không có chi cũng vui vui
Không ai gọi đến cũng cười
Dị chưa
Chỉ cần người cứ ngẩn ngơ
Cứ theo một tí cho vừa ḷng nhau
Người ta chờ đến kiếp sau
Ḿnh th́ đợi đến khi nào mới thôi ?

***

Chờ

 

Chờ người từ thuở nằm nôi

Lời ru của mẹ theo đời lớn khôn

Bốn dây tao giữ trong hồn

Tao thương, tao nhớ, tao buồn vẩn vơ

Người ơi , người đă qua chưa

Nhớ đem theo vạn sao khuya làm quà

Mỗi v́ sao một đóa hoa

Nở trên mỗi nhịp tim vừa hụt chân

Tao nôi đưa đẩy bâng khuâng

Ru đời chờ nhé

Môi hồng khoan phai

 

 

trang đặng lệ khánh

th́ thầm với thơ
THƠ

ART2ALL.NET