t ĩ n h

đặng lệ khánh

 


V
ui thôi mà
Có sao đâu
Nghịch chơi một tí đỡ sầu đấy thôi
Buồn nhiều đời cũng trôi xuôi
Vui cho lắm cũng năm mười
Rồi xa
Ảo hư từ tiếng khóc ̣a
Từ cười nửa nụ
Từ ta với ḿnh
Đường người đi cứ thênh thênh
Thơ ta cứ măi cḥng chành gió trăng
Nước đùa lau lách vờn quanh
Gió mơn sóng
Lá vỗ cành
thiu thiu
Đeo sau lưng, sáo t́nh yêu
Thả hồn theo với cánh diều
Nhẹ tênh
 


Đặng Lệ Khánh

th́ thầm với thơ

thơ

art2all.net