Thân Trọng Tuấn

 

MẤY HỘT BỤI HỜ


Kỷ niệm như sách cũ
Buồn tay giở từng tờ
Nhớ thương khơi lăng đăng
Bám mấy hột bụi hờ

Tui
California Jun 8, 2019 at 12:05 PM

 

 

trường xuân, thanh hóa / ngày xưa thật gần

nguyệt biều

bến ngự

đại học sư phạm

chuyện năm Nhâm Tư

  

art2all.net