Đ Nẵng, 150 năm nhn lại

 

 

 

 

Lịch sử đ nẵng - V văn Dật

Lịch sử Đ Nẵng, Chương 9 - V Văn Dật

Đọc Lịch Sử Đ Nẵng của V văn Dật - Nguyễn Phụng

Đ Nẵng, 150 năm nhn lạị - Đặng Lệ Khnh

 

 

Chuyện Đ Nẵng chưa ai kể - V Hương An

Đ nẵng, Fort de Non-Nay, v tấm ảnh đầu tin của Việt Nam - V Hương An

Địa danh Đ Nẵng - V Hương An

Một thời khuyến học - V Hương An

 

Nhạc :

Đường về Quảng Nam - Vũ Đức Sao Biển

Nhớ về Đ nẵng - Thiện L

Ngy ấy - Tn nữ Thanh Ton

 

Gp Hương :

Đ Nẵng của ti - Phan Xun Sinh

Thnh Điện Hải - Chu Yến Loan

 

 

 

 

Trang V Hương An

art2all .net