Trương Văn Dân

 

TR̉ CHUYỆN VỚI THIÊN THẦN

 


Tiểu thuyết- Tác giả Trương Văn Dân
Nhà Xuất Bản Tổng Hợp- tp HCM. 6-2020

~~oOo~~

 

Nhật Chiêu

 
Nói với một nhân vật tưởng tượng
   để nói với một tương lai hiện thực
về cái chết của văn hóa,
       cái chết của tâm linh,
                    cái chết của con người,
                                 cái chết của hành tinh này,
 

tác giả hẳn sẽ nhận được đồng cảm tri âm bởi ông đă thắp lên một que diêm cho mỗi đêm buồn mất ngủ.

 

(Nhật Chiêu,

nhà văn & nghiên cứu văn học)

~~oOo~~