Thanh Tr

Copyright by Thanh Tr  -  All rights reserved

 

Chiều Thi Họa 2005, San Jose

 

 

 TRANH & THƠ THANH TR

&

THI PHẨM CI NGƯỜI TA CỦA NG ĐỨC DIỄM

 

Trung Tm ViVo

22 thng 1/ 2005, San Jose, California

 

Giữa thế giới sắc mu tm ảnh - Trần Kim Đon

Thanh Tr, người bạn cng thời - Đinh Cường

Tc phẩm của đời người - Lm văn Sang

Thanh Tr, tranh v thơ - Phương Anh Trang

 

Cần c Adobe Flash Player để xem slideshow .

Khng xem được, xin tải PPS tại đy .

 

 

 

 

art2all.net