Thanh Tr

 

Copyright by Thanh Tr  -  All rights reserved

 

TRANH SƠN DẦU

 

BỘ TRANH #2

 

 

Chuyền dng sữa ấm cho con

 

 

 

Giấc ngủ bnh yn

 

 

 

Biết về đu, đu giờ ?

 

 

 

Linh hồn rừng thu

 

 

 

Thin đường một ci

 

 

 

Lời nguyện cầu

 

 

 

Nữ vương Ha Bnh

 

 

 

Linh hồn Biển Khơi

 

 

 

Ma thu v Thi Nhn

 

 

Tiếng Buồn Thu Sang


Hồn thơ từng cnh nhẹ bung
Nghe trong hơi thở tiếng buồn Thu sang
Chp chờn bng dng thi nhn
Khoc mu l a mong manh my trời
Gi đưa từng chiếc nhẹ vơi
Ha mu ct bụi bn đồi hư v
Mấy ma xun hạ về m
Thấy mnh tc trắng phất phơ giữa vời
Buồn ơi l đổ chiều rơi
Xt xa thn phận một đời ha thn

 
Thanh Tr, Sacramento

 

 

 

 

Theo l thu đi

 

 

 

Đa sen hạ

 

 

 

Mo khen mo di đui

 

 

 

Mẹ con giữa rừng thu phong

 

 

 

Một con ngựa đau

 

 

Trở về bộ tranh 1

Xem tiếp bộ tranh 3

Trở về Tranh Sơn Dầu Thanh Tr

 

 

 

art2all.net