Nguyễn Hải

 

 

BI THƠ MA ĐNG

 

BIẾT BAO GIỜ TRỞ LẠI

 

BỐN MA THAY L

 

ĐƯỜNG MƯA

 

H NỘI MA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA

 

HOI CẢM

 

KHNG CN MA THU

 

KHC THỤY DU

 

LỜI RU

 

MAI TI ĐI

 

MỘT MAI EM ĐI

 

MA THU MY NGN

 

MÙA XUN NHỚ MẸ

 

NHA TRANG NGY VỀ

 

NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

 

NỖI ĐAU MUỘN MNG

 

NỖI NHỚ MA ĐNG

 

PHỐ MA ĐNG

 

TNH THU

 

TNH TỰ MA XUN

 

TRN NGỌN TNH SẦU

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net