Phan B Thụy Dương giới thiệu

V thị Điềm Đạm

Tuyển tập THIN THANH

 

Lời bạt

 

Điệu lun vũ bn bờ Donau

 

Lng đng thức my

 

Ma Russ

 

Hai người mẹ nhỏ

 

Đời ti l thế đ

 

C Ty tự khc

 

Mi mi

 

Nỗi đau ny biết ni đến bao giờ

 

Thin thanh

 

Tết Phan Thiết

 

Em

 

Hồi đ

 

Căn bệnh hiểm ngho

 

Trong con hẽm cụt

 

Tnh xun cuối đời

 

 

Tc phẩm trn văn tuyển

 

art2all.net