HONG THỊ BCH H

 

Sch mới:

TRUYỆN NGẮN, TY BT

 

 

Nh xuất bản Thuận Ha, Huế 2022

Khổ 13,5 x 20,5 cm, 175 trang

15 truyện ngắn/ 15 ty bt

 

 

 

MỜI ĐỌC ĐI BI:

 

ANH TI

MƯA BUỒN RƠI XUỐNG PHA HONG HN

TẤM LNG TRUNG TRINH

SI GN ƠI! TI HỨA

CHỢ TRUYỀN THỐNG MỞ LẠI, NIỀM VUI CỦA NGƯỜI NỘI TRỢ

BẾN ĐỖ NO CHO EM

 

 

 

 

art2all. net