HUẾ CỦA MỘT THỜI

 

đặng lệ khánh mời đọc

 

trần kiêm đoàn giới thiệu

 

lời thưa

 

đường xưa thành nội

 

ảnh hưởng cung đ́nh

trong phong cách huế 1

 

ảnh hưởng cung đ́nh

trong phong cách huế 2

 

vua Tự Đức con ai?

 

huế rặt

 

tiếng huế, một ngoại ngữ?

 

con ma ơi

 

chuyện cung đ́nh

nghe kể lại

 

huế lên đồng

 

mệ ngoại

 

chuyện đồ cổ

 

xuân từ trong ấy

 

phù thủy và mùa xuân

 

voi của vua

 

vợ vua cũng lên chức

 

huế có từ khi mô?

 

công chúa lấy chồng

 

mấy lần thất thủ kinh đô

 

 

 

Trang Vơ Hương An

 

thơ văn

 

art2all.net

 

 

 

vơ hương an

huế của một thời

 

 

 

 

Cuốn sách mà những nhà nghiên cứu lịch sử triều nhà Nguyễn và những người Huế yêu Huế phải t́m đọc. Đây là một công tŕnh bút khảo công phu về những điều chúng ta chưa biết và chưa hề nghe nói về những điều bí mật của cung cấm các ông Vua triều Nguyễn, phong tục và lề thói của người Huế, ảnh hưởng từ nếp sống cung đ́nh.

 

Tốt nghiệp Cao Học Sử, con của một vị Nhất Đẳng Thị Vệ triều Nguyễn, Vơ Hương An có cả sự gần gũi, duyên nợ với Huế cũng như ḷng yêu thương mảnh đất Thần Kinh từ những ngày ấu thơ, khiến cho cuốn sách của ông không là một tài liệu khảo cứu khô khan mà c̣n mượt mà như một bài thơ Huế. “Huế Của Một Thời”, cho chúng ta bao nhiêu điều lạ lùng, bí ẩn, nhưng lại gần gũi quen thuộc như những h́nh ảnh cũ trong chiếc hộp chạm rồng , sơn son thếp vàng đă phủ bụi thời gian, vừa mở ra trước mắt.

 

(Sách dày 256 trang- Nam Việt xuất bản 2006.

Giá bán $15.00, bao gồm bưu phí gởi đến nhà.

 

Chi phiếu xin đề

 

HANG HO, 14011 Milan St.,

Westminster, CA 92683)

 

 

TRANG VƠ HƯƠNG AN

ART2ALL.NET