Hoàng Vinh

 

Sum vầy

 

 

 

Happy Family

Sum Vầy

 

Oil on canvas  20”x 24”

 

Joy always makes a sunny smile
Happiness shines up into our heart

 

Niềm vui nhí nhảnh tươi cười măi
Hiếu hạnh từ tâm cửa mỗi người.
 

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

 

Hạt sương - Lăng du đời nghệ sĩ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net