Hoàng Vinh

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

HẠT SƯƠNG - LĂNG DU ĐỜI NGHỆ SĨ

 

 

 

1. Sum vầy

2. Suy gẫm chuyện đời

3. Niềm thương

4. Mầm sống trong cằn cỗi

5. Nắng nửa chiều

6. Chơi đàn

7. Đam mê

8. Trang điểm

9. Đồi ngựa hí

10. Ảo mộng

11. Hoa lan

12. Di tích thời loạn

13. Một thoáng xuân xanh

14. Thung lũng

15. Hướng về quê ngoại

 

~~oOo~~

 

Thay lời tựa  ( Lê Mộng Nguyên )

Cảm nhận vài nét về thơ

Thơ Hoàng Vinh

Văn Học Nghệ Thuật ( Hoàng Vinh)

 

 

tranh Hoàng Vinh

art2all.net