Thanh Tr

Copyright by Thanh Tr  -  All rights reserved

 

 

Triển lm Tranh v Thơ

THANH TR

9 thng 4, 2005

Phng Sinh Hoạt L Đnh Điểu

Nhật Bo Người Việt, Westminster, California, U.S.A.

 

Thanh Tr, Tranh v Thơ - Nh Văn Bi Bch H

Thanh Tr, Painter and Poet, translated by C.H.T.N. Nha Trang

Lời sư b - Sư B Diệu Từ

Lời pht biểu - ng Nguyễn Ngọc Nhm

Lời cảm ơn - Họa sĩ Thanh Tr

Nữ Họa Sĩ xứ Huế trn đất Mỹ (Vietnamnet)

Thanh Tr, Tranh v Thơ - Huy Phương

Thanh Tr, Tranh v Thơ - Huynh Như Như An Trụ Tn Thất Ngạc

Triển lm - Youtube

 

Cần c Adobe Flash Player để xem slideshow .

Khng xem được, xin tải PPS tại đy .

 

 

 

 

art2all.net

 

`