art2all.net

( H́nh b́a: Hỏi gió loạn - Tranh sơn mài Thanh Trí )

 

Tháng Tư nhớ Tháng Tư nào ...

Tháng Ba . Buồn  ( Đặng Lệ Khánh )

V́ sao tháng Tư buồn  ( Giang Thiên Tường )

Nẻo cụt Long Giao  ( Hà Thượng Nhân / Nguyễn Văn Thành )

Chim tu hú  ( Hồ Đ́nh Nghiêm )

30 tháng 4, 1975  ( Khê Kinh Kha )

Buổi chiều Tháng Tư  ( Lư Quang Hoàn )

Một chuyến vượt biên  ( Lư Quang Hoàn )

Chia sẻ kỷ niệm 44 năm viễn xứ  ( Nam Lộc )

Ra Tư chợt nhớ  ( Nguyễn Hàn Chung )

Để trả lời một câu nói  ( Nguyên Lạc )

Chuyện tháng Tư quê tôi  ;  Làm sao quên được  ( Nguyên Lạc )

  Những bài thơ cho Tháng Tư  ;  Rượu chiêu hồn  ( Nguyên Lạc )

Starbucks Coffee đêm tuyết đổ  ( Nguyên Lạc )

Tháng Tư vĩnh biệt một thời  ;  Vành tang tháng Tư  ( Nguyên Lạc )

Con tàu nhỏ cuối cùng rời thương cảng  ( Nguyễn Phú Yên )

Lá cờ c̣n bay  ( Như Phương )

Tháng Tư lại về  ( Như Phương )

Ngày ấy đă qua rồi  ( Phạm Đ́nh Lân )

Nguyện cầu Mẹ  ( phamphanlang )

Ngày tôi xa quê hương  ( Quách Như Nguyệt )

Chân trời góc biển  ( Thanh Trí )

Thuốc lào một điếu  ;  Đêm lửa  ( Thanh Trí )

Giữa rừng khuya  ;  Xưa là chiến trường  ( Thanh Trí )

Hoa địa ngục 1  ;  Hoa địa ngục 2  ( Thanh Trí )

Anh là quê hương  ( Thu Hương Seattle )

Rong bút mùa xuân 2019  ( Thu Hương Seattle )

Đêm Tháng Tư  ( Trần Mộng Tú )

Nhân chứng  ;  Ba bài thơ chiêu niệm  ( Trần Mộng Tú )

Tưởng niệm 30-4-75  ( Trần Văn Sơn )

Đá hoa cương  ( Vơ Kỳ Điền )