TIỄN BIỆT HỌA SĨ THANH TR ( 1939 - 2023 )

người của một thời o lụa vng v tc gi thi bay ( Đinh Cường )

 

Co ph

 

Trang nh Thanh Tr

Tiểu sử họa sĩ Thanh Tr

Tưởng niệm Họa sĩ Thanh Tr  ( Tạp ch Cỏ Thơm )

 

Thuở ấy ti đi lấy chồng  ( Thanh Tr )

Thanh Tr  ( Đặng Tiến )

Thanh Tr, tranh v thơ  ( Bi Bch H )

Tiếng sng vỡ dưới trăng  ( Đinh Cường )

Thanh Tr v những bức tranh thơ  ( Bch Huyền )

Thanh Tr v triển lm "Đi Bờ"  ( Đặng Ph Phong )

Cảm đề tranh Họa sĩ Thanh Tr  ( Vương Thanh)

Mưa m thầm / Silent Rain  ( Tuệ Nga / Vương Thanh )

Tiếng đn tm  ( Tuệ Nga )

Mẹ  ( Đặng Ngọc Ấn )

Nghệ Thuật / Sắc Mu Bươm Bướm  ( Mộc Thing )

Họa sĩ Thanh Tr về với sắc mu vĩnh cửu  ( Trần Kim Đon )

 

art2all.net