a2a giới thiệu

 

LỤC BÁT TẢN THẦN

Thơ Nguyễn Hàn Chung

 

 

Nguyễn Hàn Chung & Bản Sắc Việt xuất bản 2018
Tranh b́a: HÓT của Lê Minh Phong
Các Phụ bản của Lê Minh Phong
Tŕnh bày b́a & kỹ thuật: Nguyễn Nam Trân
Đọc bản thảo: Dương Diên Hồng

Sách dày 242 trang

Copyright @ Nguyễn Hàn Chung

 

 

MỜI ĐỌC ĐÔI BÀI :

TẢN MẠN CỦA NGUYỄN HÀN CHUNG

ANH THỀ KHÔNG MỘT PHÚT NÀO T̀M EM

CÁI NGÀY, EM NÓI

CĂI VỚI NGƯỜI YÊU

CỘT

ĐÔI KHI

LĂN

MỘT CHIỀU VỀ THĂM LẠI PHÁ TAM GIANG

NGOẠI

NGƯỜI T̀NH

PHÍA BIỂN VẪN C̉N AI

QUÊN Ư, KHÔNG THỂ THƯA NÀNG

TRƯỚC BIỂN

TƯỞNG TƯỢNG NGÀY VỀ

 

 

Nguyễn Hàn Chung