Phan Như

 

TẬP THƠ

THƠ PHAN NHƯ

 

 

 

Tranh b́a : Bửu Chỉ

Liên lạc : Phan Như <phanvanchay0306@gmail.com>

 

 

Cái ấm bể

Ân sư

Quanh ta hoa lá đang nh́n

Cái ấy

Niệm như

Cỏ hoa nghiêm

Nấm tràm

Hoa không

Năm năm hoa vẫn xanh màu biếc

Xua nguyệt t́m trăng

Lập xuân

Nhật thực

Diệu âm

Nửa chừng không

Gậy khua vườn trống

Hiên mẹ

Sen tịnh

Mẹ ơi

Sông thu

Sợi tơ xuyên suốt

Tôi đi qua nhà em bằng đôi cà khêu

Hàng me Đồng Khánh

Kính gởi Tuy Ḥa

Ngũ sắc Huế

Thư gửi Hoàng Xuân Sơn

Nữ sinh Thành Nội

Thơ như tiếng chuông lay động

 

~~oOo~~

 

ĐỌC THƠ PHAN NHƯ ( Tường Phong Nguyễn Đ́nh Niên)

 

 

art2all.net