Người Trung Quốc xấu xí

- Tác Giả : Bá Dương

Dịch Giả : Nguyễn Hồi Thủ

 

 

 

- Mục Lục
 

Lời Người Dịch
Thầy Thuốc Và Người Bệnh ở Nước Hũ Tương (Tựa Của Bá Dương)

Phần I : Các Bài Nói Chuyện
1. Người Trung Quốc Xấu Xí

2. Người Trung Quốc Và Cái Vại Tương
3. Đời Sống, Văn Học Và Lịch Sử

Phần II : Các Bài Viết ( Phô Bầy Bệnh Già Nua, Lẩm Cẩm )
. Cái Triết Học Bắt Đầu Bằng Kính Và Sợ
. Chỉ Trừ Tôi Ra
. Tại Sao Không Có Thể Mưu Lợi Được ?
. Giữ Ḿnh Là Thượng Sách
. Loài Động Vật Không Biết Cười
. Nước Có Lễ Nghĩa
. Ba Câu Nói
. Cả Nước Xếp Hàng
. Rút Cuộc Là Cái Nước Ǵ ? (Đám Cưới, Đám Ma, Quán Ăn)
. Chẳng Kể Thị Phi, Chỉ Nói Đến Chính Đạo
. Phố Tầu, Một Động Quỷ Nuốt Tươi Người Trung Quốc
. Nói Chuyện Về Người Trung Quốc Xấu Xí
. Kiêu Ngạo Hăo
. Noi Gương Tây Phương Nhưng Không Làm Nô Lệ
. Kỳ Thị Chủng Tộc
. Lấy Hổ Thẹn Làm Vinh Dự

Phần III : Sóng Dữ Vỗ Bờ
. Cái Vại Tương, Một Biểu Tượng Của Căn Bệnh Văn Hóa Trung Quốc
. Làm Sao Sửa Chữa Cái Bệnh Đến Chết Cũng Không Nhận Lỗi
. Năng Lực Suy Luận Bị Trục Trặc
. Nhẩy Ra Khỏi Hũ Tương
. Cần Dấu Cái Ác Phô Trương Cái Thiện, Đừng Tự Hạ Ḿnh
. Người Trung Quốc Hèn Hạ/. Không Hiểu Được Hài Hước
. Có Cái Văn Hóa Không Có Văn Minh ?
. Không Thể Bôi Nhọ Văn Hóa Trung Quốc
. Văn Hóa Trung Quốc, Bôi Nhọ Hay Đánh Phấn ?
. Người Trung Quốc Vĩ Đại


 

GOP HUONG

HOME