<BGSOUND src="tmh_index_files/chopet.mid">

 

TRẦN MẠNH HẢO

 

 

Đm Giao Thừa Nhớ Mẹ

Phỏng Vấn Trần Mạnh Hảo

Balzac - Trong V Vn No Động Của M Lộ Đớn Đau

Hemingway - ng Gi Ru Trn Biển Cả Chữ Nghĩa

Nguyễn Khuyến - Nằm Chung Với Khi My

Nguyễn Gia Thiều - Hồn Thơ Ấy , Chiếc Phao Trn Cạn

Sự Mặc Khải Của Thi Ca

Về Mối Quan Hệ Giữa Tự-Đức  V Nguyễn Du

Thơ Trần Mạnh Hảo

 

VĂN THƠ

HOME

contact : lekhanh@art2all.net