Song Nhị

 

Sách Mới:

 

NÓI CHUYỆN VỚI THƠ

 

 

 

NÓI CHUYỆN VỚI THƠ

 

TUYỂN TẬP

 

Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn xuất bản

Ấn hành lần thứ nhất January 2019

San Jose, California, USA

amazon phát hành

@

http:www.CreateSpace.com

 

 

Liên lạc:

Tác giả và CSTV Cội Nguồn

P.O.Box 3648 San Jose

California 95156 - 3648 USA

E-mail: songnhi.us@gmail.com

 
Nói Chuyện Với Nàng Thơ

Một Ư Kiến Về Giới Thiệu Tác Phẩm và Phê B́nh Văn Học

Một Nhận Định Tổng Thể Về Thơ Tuệ Nga

Vi Khuê - Giọt lệ ... Ta đi, một gia tài văn học

Trắng cánh hoa quỳnh  ( Cung Diễm )

Cuối năm gởi Song Nhị  ( Hà Thượng Nhân )

 

 

_____

Mời nghe :

12 Tâm Khúc ( Thơ nhạc)

 

 

 

 

Thơ văn

 

art2all.net