Triển Lm Tranh  Họa sĩ Thanh Tr

Chủ đề ĐI BỜ

09 / 2009

 

 

 

Hnh ảnh triển lm - ngy khai mạc

Hnh ảnh triển lm - tranh trưng by

Video Đi Bờ

Thư mời

Brochure

Tổng thống Hoa Kỳ v người tỵ nạn Việt Nam

Thanh Tr - Đặng Tiến

Tranh Thanh Tr - Đỗ Vinh

Thanh Tr v Những Bức Tranh Thơ - Bch Huyền

Thanh Tr v triển lm " Đi Bờ " - Đặng Ph Phong

Poetic Painting - Frederick B. Hodges

Việt Bo : Triển lm tranh Thanh Tr

Việt Bo: Triển lm thnh cng rực rỡ

Người Việt: Tc phẩm của tnh yu thương v ha bnh

Phỏng vấn họa sĩ Thanh Tr - Diễm Hương

Đóa hoa dịu thường - Tụ Nga

 

    

trang thanh tr

hi ha

art2all.net