PHÙNG-QUÂN 

 

BÊN TRỜI HIU QUẠNH /

NGƯỜI CHỌN TRỜI TÂY TA ĐÀNH KHÔNG ( Nhạc Đinh Thế Dũng )

BUỔI SÁNG TRÊN ĐỒI

CƠI RIÊNG ( Nhạc Đinh Thế Dũng )

C̉N CHĂNG NẾP CŨ / MỘT THỜI XƯA CŨ ( Nhạc Đinh Thế Dũng )

EM CÓ BAO GIỜ HỐI TIẾC

EM NÓI G̀ ĐI KẺO NỮA MAI  ( Nhạc Bùi Tiến Lợi )

EM NÓI RỒI ĐÂY ANH SẼ QUÊN ( Nhạc Bùi Tiến Lợi )

GIÓ ( Nhạc Vơ Tá Hân )

HOÀI NIỆM MỘT ĐÔNG KINH 1975

KHÓC NHÀ THƠ VIÊN-LINH

PHÙ TANG MỘT CHUYẾN TRỞ VỀ

PHƯỢNG TÍM / T̀M ĐÂU

SÔNG TƯƠNG NỖI NHỚ MUỘN MÀNG

THẬT THÀ / ĐÔI D̉NG TIỄN BIỆT THÍCH TUỆ SỸ / NGÀY CHA

THƯƠNG TIẾC NHÀ VĂN TRẦN HOÀI THƯ

VỌNG NIỆM XỨ