Tn nữ Hỷ Khương

 

( 1935 - 2021 )

 

 

 

Huế vẫn ngn năm

Tnh Thc Giạ

Tuổi gi

cd nhạc: Cn gặp nhau

 

~~oOo~~

 

Chắt chiu một cht tnh thương ấy  ( Nguyễn thị Kỳ )

Cn gặp nhau  ( Thn Trọng Sơn )

Thơ Tn nữ Hỷ Khương chuyển dịch  ( Thn Trọng Sơn )

Cn gặp nhau th hy cứ vui  ( Thượng Tng )

Khc tương tư  ( Vĩnh Tuấn )

Một chiều thu Huế dưới trời ty  ( V Quang Yến )

Ngậm ngi tiễn biệt nh thơ Tn Nữ Hỷ Khương  ( Trần Kim Đon )

Sương trắng  ( Tuệ Nga )

Thi ca điểm hẹn

Thương tiếc nh thơ Tn Nữ Hỷ Khương  ( Hong Qun )

 

 

 

 

 art2all.net