art2all.net

lekhanh.dang@art2all.net

 

Để nghe được nhạc trên a2a, cần có Adobe Flash Player

( H́nh b́a: Đặng Lệ Khánh - Huyền Không)

 

Mẹ

 

Lời Mẹ Ru  ;  Mẹ con, ngày Lễ Mẹ  (Thanh Trí)

 

Bắp rang bếp lửa  ( Hà Nguyên Lăng)

Chiều me ngồi đếm tuổi ḿnh  ( Nguyễn Minh Phúc)

Bài dành riêng cho Mẹ, tháng 5  ( Tương Giang)

Mẹ và Ta, ngày Lễ Mẹ  ( Đặng Lệ Khánh)

Mạ khi mô  ;  Phật và Mẹ / chặng đời ( Hoàng xuân Sơn)

Nấm tràm  ;  Mẹ ơi  ( Phan Như)

 

Cây nhang chẳng đủ ấm trang thờ  ( Hồ Đ́nh Nghiêm)

Vài kỷ niệm về Mẹ tôi  ( Phạm Đ́nh Lân)

Phép lạ vô cùng  (Đặng Lệ Khánh)

La con gái  ( Thiếu Khanh)

Thư viết cho Mẹ ( Elena Pucillo Truong)

Về một ánh sao  ( Trương văn Dân)

 

Nhớ Mẹ  ( Nguyễn Tâm Hàn)

Ḷng Mẹ  ( Phạm Ngọc Lân)

Nhớ mẹ hiền  ( Phamphanlang / Mộc Thiêng)

Mơ Mẹ về  ( Phamphanlang / Mộc Thiêng)