Phan Như

 

thơ

s n g   v ỗ   m ạ n   đ ờ i

  

Đọc thơ Phan Như

Sng Vỗ Mạn Đời *

Nhạc Sng Vỗ Mạn Đời

Năm Năm Mắt Vẫn Xanh Mu Biếc

Chiếc Bng Mu Xanh

(Nhạc: Cuối Ng Hong Thnh - Nguyễn Tư Triệt)

Tnh Yu Của Một Cy La

Nn

Guốc Vng

Ti Đi Qua Nh Em Bằng Đi C Khu *

(Nhạc: Ti Đi Qua Nh Em - Cao Hữu Điền )

C Chi Đu Ngoi Niềm Chn Thật

Tiễn Em ODP

Tnh Ca Của Một Qun Caf *

Sống M Gặp Nhau Đ Đẹp V Cng

Con Đường Trước Cổng Trường Đồng Khnh

Nụ Cười Em Bỏ Qun *

Sonata

Bỏ Vợ Đi Tu

Nịnh Vợ Ca *

Cng Với Nước My

(Nhạc: Giỡn Với Nước My - Cao Hữu Điền)

Nm Cuội ln My

Sen Tịnh

Nhạc Sen Tịnh

Ve Sầu

Gi Biệt Tinh Chu

(Nhạc: Gi Biệt Tinh Chu - Cao Hữu Điền)

BILLARDS

Ha Thn

Phố Chim

Bi Thơ Hm Nay

 

----------------------

 

Những bi thơ trn được nối kết từ Blog Phan Như:

http://phannhu.blogspot.com/

 

Đọc thm :

* Thơ Phan Như - Thn Trọng Sơn chuyển ngữ

Video : Cng với nước my - V T Hn