BÀN TAY NHỎ DƯỚI MƯA

Trương Văn Dân


 Các bài viết về tiểu thuyết “Bàn tay Nhỏ Dưới Mưa”
(Tiểu thuyết của Trương Văn Dân, cty vh Phuong Nam-Nxb Hội Nhà văn, 2011)

1- Bàn tay ấy vẫn thanh xuân- Nhật Chiêu

2- Ḷng Yêu Sống- Phạm Xuân Nguyên

3- Đọc Bàn tay nhỏ dưới mưa- Đỗ Hồng Ngọc.

4- Hai bàn tay th́ đầy- Bùi Việt Thắng

5- Yêu măi cuộc đời này- Huỳnh Ngọc Nga

6- Đời mong manh lắm, hăy yêu nhau- Trần Kim Đức

7- Milano Sài G̣n- Đang về hay sang. Trương Văn Dân

8- Lẽ sống c̣n quan trọng hơn sự sống- Nam Thi

9- Bàn tay nhỏ dưới mưa- cuốn tiểu thuyết luận đề của TVD- Dương Kim Thoa

10- Máu chảy về tim- thơ của Nguyễn Ngọc Thơ

11- Tiếng vỗ trắng- Thơ, Nguyễn Ngọc Thơ

12- Vẫy chào tịch nhiên- thơ Kiệt Tấn

13- Trương Văn Dân, Một tấm ḷng- Kiệt Tấn

14- Đọc Bàn tay nhỏ dưới mưa- Cao Kim Quy

15- Nhà văn trước mặt trái của toàn cầu hóa- Arundhati Roy

16- Bàn tay nhỏ và con tim lớn - Đặng Châu Long

 

 

Trang Trương Văn Dân

art2all.net