THANH TR

" người của một thời o lụa vng v tc gi thi bay..."

 

              Đinh Cường

 

*******************

Họa Sĩ  THANH TR

K Họa  -  Sketch

 

  

1. Mục Lục
2. Tiểu Sử
3. Tranh lụa & Thơ
4. Tranh sơn dầu
5. K họa
6. Tranh sơn mi
7. Tranh trừu tượng
8. Những cảm nghĩ

9. Triễn Lm Dan Chi
10.
Web Page
11. Phụ lục :

   

    Trần Kim Đon :

    Mu sắc Tm Ảnh

   

    Phương Anh Trang :

    Tranh  v Thơ

 

Slide Show :

Sắc Mu


 

 


 

 

 

 

Anh Nguyễn Ngọc Nhm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đon Tư Huyn

 

 

 

 

 

Minh Tm

BACK

NEXT

 

Tranh

    HOME