THANH TRÍ

" người của một thời áo lụa vàng và tóc gió thôi bay..."

 

              Đinh Cường

 

*******************

 

Họa Sĩ  THANH TRÍ

  TRANH  TRỪU TƯỢNG  -  ABSTRACT

 

 

  

1. Mục Lục
2. Tiểu Sử
3. Tranh lụa & Thơ
4. Tranh sơn dầu
5. Kư họa
6. Tranh sơn mài
7. Tranh trừu tượng
8. Những cảm nghĩ

9. Triễn Lăm Dan Chi
10. Web Page
11. Phụ lục :

   

    Trần Kiêm Đoàn :

    Màu sắc Tâm Ảnh

   

    Phương Anh Trang :

    Tranh  và Thơ

 

Slide Show :

Sắc Màu


 

 


 

 

Linh Hồn Nghệ Thuật và Bóng Thời Gian

The artist’s spirit and the shadow of time

 

 

 

 

 

Giọt Rượu Nồng –A drop of Love wine

 

 

 

Untitle

 

 

 

Đốm Lửa Tâm Linh –Fire of love

 

 

T́nh Yêu Hiện Hữu

 

 

 

Chiếc Nôi

 

 

Trời Trăng Một Thoáng Giao Duyên - Eclipse

 

 

Trăng và Thi Nhân-The Moon and the Poet

 

 

Đá,sỏi và bảng màu – Palette

 

BACK

NEXT

 

HỘI HỌA

     HOME