Trương Văn Dn

 

MILANO - SI GN

ĐANG VỀ HAY SANG?

 

 

TẬP TRUYỆN NGẮN V TY BT

Tc giả: Trương Văn Dn

Nh xuất bản: Tổng Hợp TP HCM

Pht hnh: 08 / 2018

344 trang, 13 cm x 20.5 cm

Ba : Ngọc Khi

Sch on line : nxbhcm.com.vn - Ebook: sachweb.vn

 

 

MỜI ĐỌC ĐI BI :

 

MILANO-SI GN, ĐANG VỀ HAY SANG?

CUỘC HỘI NGỘ CỦA NHỮNG TRI TIM

MA THU NHỮNG CHIẾC L TM NHAU

TỪ SNG SEINE PARIS ĐẾN KNH NHIU LỘC SI GN

CUỘC HỘI NGỘ CM

PARIS NGY TRỞ LẠI

 


 CC BI VIẾT LIN QUAN:

1- Thiện Mỹ: Ci nhn sinh trong Milano-Si Gn, Đang Về Hay Sang?

2. Nguyễn Thy Hương: Nỗi day dứt trong Milano-Si Gn, Đang Về Hay Sang?

3. Vi Huyền Vi: Milano-Si Gn, Đang Về Hay Sang ?

3. H Thanh Vn: Milano-Si Gn, Đang Về Hay Sang ?

4. Cao thị Hồng: Trương văn Dn v Elena Pucillo Truong,

                               Tnh yu v kht vọng nguồn cội

5. Hong Kim Oanh: Trương văn Dn, nếu khng từ một ng my tri

6. Đặng Chu Long: Ngỡ ngng di theo dng sng chảy

 

 

 

 

Trang Trương Văn Dn

art2all.net