Nguyễn Phúc Vĩnh Ba

 

câu chuyện cuối năm của một chàng mèo

đầu xuân kỷ sửu nói chuyện trâu

đọc 27 truyện ngắn của quế hương

đọc câu đối ở đền huyền trân công chúa, huế

hịch cứu tế lương dân bị lũ lụt

lục bát

một chuyện huế rặt nữa

mưa dầm xứ huế

nhà xuất bản tinh-hoa huế

nhớ một quán cơm chay...

ông thầy địa lư

tân măo tân niên phú

thất t́nh / t́nh em

Văn bia khu tưởng niệm nhà lao An nam ở Guyane

văn tế 74 tử sĩ trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 17, 19 tháng

Văn tế vua Hàm Nghi

văn tế âm hồn thất thủ kinh đô

văn tế thác Gougah và Liên Khàng

xem world cup 2010, nghĩ về tiếng nước ta

 

art2all.net