Trần Dzạ Lữ

 

HỒI ỨC

DỌC ĐƯỜNG VĂN NGHỆ CỦA TÔI

 

 

PHẦN 1: LÊ THỊ ÁI NIỆM/ LÊ BÁ LĂNG/ VƠ QUÊ/ TẦN HOÀI DẠ VŨ  (HUẾ)

PHẦN 2: NGUYỄN DUY CÔNG/ TRẦN UYÊN TỪ/ VIÊM TỊNH  ( HUẾ)

PHẦN 3: VŨ HỮU ĐỊNH/ ĐYNH TRẦM CA/ ĐOÀN HUY GIAO  ( ĐÀ NẴNG)

PHẦN 4: HỒ ĐẮC NGỌC/ VÔ ƯU/ LƯ VĂN CHƯƠNG  ( ĐÀ NẴNG)

PHẦN 5: HOÀNG ĐẶNG/ NGUYỄN DUY NINH/ HOÀNG ĐĂNG NHUẬN/ LUÂN HOÁN ( ĐÀ NẴNG)

PHẦN 6: THÀNH TÔN/ HOÀNG LỘC/ NGUYỄN TAM PHÙ SA  ( ĐÀ NẴNG)

PHẦN 7: HÀ NGUYÊN DŨNG/ PHAN THANH CƯƠNG/ NGUYỄN TẤN LỰC ( ĐÀ NẴNG)

PHẦN 8: PHẠM NGỌC LƯ/ NGUYỄN VĂN GIA ( ĐÀ NẴNG)

PHẦN 9: TƯỜNG LINH/ PHAN MẠNH THU/ NHỮNG CUỘC T̀NH KHÔNG MAY ( ĐÀ NẴNG)

PHẦN 10: TRẦN YÊN H̉A/ LÊ CÔNG ĐÀO/ TRẦN TRUNG SÁNG ( ĐÀ NẴNG)

PHẦN 11: NGUYỄN ĐÔNG NHẬT/ NGUYỄN VÂN THIÊN/ LÊ NHO QUẾ SƠN ( ĐÀ NẴNG)

PHẦN 12: PHAN NHỰ THỨC/ HÀ NGUYÊN THẠCH/ NGUYỄN ĐĂNG TR̀NH/ TRẦN THỊ CỔ TÍCH ( QUẢNG NGĂI)

PHẦN 13: HÀN MẶC TỬ/ NGUYỄN MỘNG GIÁC/ LÊ VĂN NGĂN/ VŨ Đ̀NH HUY/ NGUYỄN TIẾT ( QUI NHƠN)

PHẦN 14: TRƯƠNG VĂN DÂN / NGUYỄN KIM TIẾN/ PHẠM NGOC DAO ( QUI NHƠN)

PHẦN 15: NGUYỄN DIỆU TÂM/ LÂM CẨM ÁI NGUYÊN HẠ LÊ NGUYỄN ( QUI NHƠN)

PHẦN 16: BỬU CHÂU-KIM ĐỨC/ NGÔ THANH VÂN/ RẤT HUẾ ( QUI NHƠN)

PHẦN 17: TRẦN PHONG GIAO  ( SÀI G̉N)

PHẦN 18: LÊ NGỘ CHÂU  ( SÀI G̉N)

PHẦN 19: PHAN KIM THỊNH  ( SÀI G̉N)

PHẦN 20: KHAI TRÍ  ( SÀI G̉N)

PHẦN 21: NT/ NGUYỄN TẤN CỨ/ NGUYỄN DƯƠNG QUANG  ( ĐÀ LẠT)

PHẦN 22: SƠN NAM / TÔ LANG / MỆ KIM TUẤN

PHẦN 23: TRẦN VẠN GIĂ/ TÔN NỮ THU DUNG/ NGUYỄN VŨ SINH ( KHÁNH H̉A)

PHẦN 24: TRẦN HOÀI THƯ/ HỒ TRỌNG THUYÊN

PHẦN 25: HẠC THÀNH HOA

PHẦN 26: NGUYỄN NHƯ MÂY

PHẦN 27: ĐỖ DUY NGỌC

PHẦN 28: HOÀNG HƯƠNG TRANG

PHẦN 29: TRẦN HỮU NGƯ/ LÊ NGỌC TRÁC

PHẦN 30: HOÀNG NGỌC TUẤN

PHẦN 31: TRẦN ÁNG SƠN

PHẦN 32: CAO THOẠI CHÂU

PHẦN 33: NGUYỄN MIÊN THẢO

PHẦN 34: TRẦN DOĂN NHO

PHẦN 35: TRẦN THOẠI NGUYÊN

PHẦN 36: THIẾU KHANH

PHẦN 37: TỪ HOÀI TẤN

PHẦN 38: NGUYỄN MINH NỮU

PHẦN 39: HỒ MINH DŨNG

PHẦN 40: VIÊM TỊNH

PHẦN 41: PHẠM CHU SA

PHẦN 42: NGÀN THƯƠNG

PHẦN 43: NINH GIANG THU CÚC

PHẦN 44: THÙY AN

PHẦN 45: HUỲNH NGỌC THƯƠNG

PHẦN 46: HOÀNG NGỌC CHÂU

PHẦN 47: HÀ VŨ GIANG CHÂU

PHẦN 48: NGÔ CANG

PHẦN 49: PHÙ HƯ

PHẦN 50: CHU NGẠN THƯ

PHẦN 51: LÊ THÁNH THƯ

PHẦN 52: NGUYỄN ĐÔNG THẠCH

PHẦN 53: MINH NGUYỄN

PHẦN 54: NGUYỄN HỮU THỤY

PHẦN 55: NGUYỄN VĂN XÔ

PHẦN 56: NGUYỄN LIÊN CHÂU

PHẦN 57: ÂU THỊ PHỤC AN

PHẦN 58: HUỲNH DUY LỘC

PHẦN 59: HUỲNH MINH LỆ

 

 

 

Trần Dzạ Lữ

 

art2all.net